Trang chủ / Báo giá
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TÂN Á ĐẠI THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC Địa chỉ: Số 191 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 0983 678768 - Hotline : 0983 678768 Email : - website: www.Thaiduongnang.com

Bảng báo giá Bồn Nhựa EX Tân Á

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024 TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TÂN Á ĐẠI THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC là nhà phân phối chính thức và duy nhất Tân Á tại Hà Nội có địa chỉ tại 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn Nhựa EX Tân Á như sau :
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá SL Thành tiền Hình ảnh
1Bồn nhựa Tân Á 300 lít đứng (Tai vuông) 920,000đ01920,000đ Bồn nhựa Tân Á 300 lít đứng (Tai vuông)
2Bồn nhựa Tân Á 400 lít đứng (Tai vuông) 1,100,000đ011,100,000đ Bồn nhựa Tân Á 400 lít đứng (Tai vuông)
3Bồn nhựa EX Đứng 300 lít TAD300EX980,000đ01980,000đ Bồn nhựa EX Đứng 300 lít
4Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 300 lít TAN300EX1,200,000đ011,200,000đ Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 300 lít
5Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 400 lít TAN400EX1,360,000đ011,360,000đ Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 400 lít
6Bồn nhựa EX Đứng 400 lít TAD400EX1,080,000đ011,080,000đ Bồn nhựa EX Đứng 400 lít
7Bồn nhựa Tân Á 400 lít đứng (Tai vuông) 1,300,000đ011,300,000đ Bồn nhựa Tân Á 400 lít đứng (Tai vuông)
8Bồn nhựa Tân Á 750 lít đứng (Tai vuông) 1,850,000đ011,850,000đ Bồn nhựa Tân Á 750 lít đứng (Tai vuông)
9Bồn nhựa EX Đứng 500 lít TAD500EX1,320,000đ011,320,000đ Bồn nhựa EX Đứng 500 lít
10Bồn nhựa EX Tân Á 500 lít ngang TAN500EX1,450,000đ011,450,000đ Bồn nhựa EX Tân Á 500 lít ngang
11Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 700 lít TAN700EX1,800,000đ011,800,000đ Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 700 lít
12Bồn nhựa EX Đứng 700 lít TAD700EX1,450,000đ011,450,000đ Bồn nhựa EX Đứng 700 lít
13Bồn nhựa Tân Á 1000 lít đứng (Tai vuông) 2,000,000đ012,000,000đ Bồn nhựa Tân Á 1000 lít đứng (Tai vuông)
14Bồn nhựa Tân Á 1500l lít đứng (Tai vuông) 3,200,000đ013,200,000đ Bồn nhựa Tân Á 1500l lít đứng (Tai vuông)
15Bồn nhựa EX Đứng 1000 lít TAD1000EX1,680,000đ011,680,000đ Bồn nhựa EX Đứng 1000 lít
16Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1000 lít TAN1000EX2,300,000đ012,300,000đ Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1000 lít
17Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1500 lít TAN1500EX3,850,000đ013,850,000đ Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 1500 lít
18Bồn nhựa EX Đứng 1500 lít TAD1500EX2,550,000đ012,550,000đ Bồn nhựa EX Đứng 1500 lít
19Bồn nhựa Tân Á 2000 lít đứng (Tai vuông) 4,200,000đ014,200,000đ Bồn nhựa Tân Á 2000 lít đứng (Tai vuông)
20Bồn nhựa Tân Á 3000 lít đứng (Tai vuông) 6,450,000đ016,450,000đ Bồn nhựa Tân Á 3000 lít đứng (Tai vuông)
21Bồn nhựa EX Đứng 2000 lít TAD2000EX3,200,000đ013,200,000đ Bồn nhựa EX Đứng 2000 lít
22Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 2000 lít TAN2000EX4,750,000đ014,750,000đ Bồn nhựa EX Tân Á Ngang 2000 lít
23Bồn nhựa EX Đứng 3000 lít TAD3000EX4,750,000đ014,750,000đ Bồn nhựa EX Đứng 3000 lít
24Bồn nhựa Tân Á 4000 lít đứng (Tai vuông) 8,220,000đ018,220,000đ Bồn nhựa Tân Á 4000 lít đứng (Tai vuông)
25Bồn nhựa Tân Á 5000 lít đứng (Tai vuông) 980,000đ01980,000đ Bồn nhựa Tân Á 5000 lít đứng (Tai vuông)
26Bồn nhựa EX Đứng 4000 lít TAD4000EX6,100,000đ016,100,000đ Bồn nhựa EX Đứng 4000 lít
27Bồn nhựa EX Đứng 5000 lít TAD5000EX8,600,000đ018,600,000đ Bồn nhựa EX Đứng 5000 lít
28Bồn nhựa Tân Á 10000 lít đứng (Tai vuông) đ01đ Bồn nhựa Tân Á 10000 lít đứng (Tai vuông)
29Bồn nhựa Tân Á 300 lít Ngang (NEW) 1,260,000đ011,260,000đ Bồn nhựa Tân Á 300 lít Ngang (NEW)
30Bồn nhựa EX Đứng 10000 lít TAD10000EX19,550,000đ0119,550,000đ Bồn nhựa EX Đứng 10000 lít
31Bồn nhựa Tân Á 400 lít Ngang (NEW) 1,480,000đ011,480,000đ Bồn nhựa Tân Á 400 lít Ngang (NEW)
32Bồn nhựa Tân Á 500 lít Ngang (NEW) 1,580,000đ011,580,000đ Bồn nhựa Tân Á 500 lít Ngang (NEW)
33Bồn nhựa Tân Á 700 lít Ngang (NEW) 2,000,000đ012,000,000đ Bồn nhựa Tân Á 700 lít Ngang (NEW)
34Bồn nhựa Tân Á 1000 lít Ngang (NEW) 2,500,000đ012,500,000đ Bồn nhựa Tân Á 1000 lít Ngang (NEW)
35Bồn nhựa Tân Á 1500 lít Ngang (NEW) 4,800,000đ014,800,000đ Bồn nhựa Tân Á 1500 lít Ngang (NEW)
36Bồn nhựa Tân Á 2000 lít Ngang (NEW) 6,200,000đ016,200,000đ Bồn nhựa Tân Á 2000 lít Ngang (NEW)
* Ghi chú < - Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn Nhựa EX Tân Á chính hãng 100% của Tân Á. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ - Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 4 năm 2024. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !
In trang