Chính sách dịch vụ

Chính sách bảo mật thông tin Chính sách bảo mật thông tin Thời gian gửi : 7/31/2014 9:08:47 AM Bonnuoctana.net xin gửi tới khách hàng chính sách bảo mật thông tin sản phẩm dành cho khách hàng mua sản phẩm bồn nước Tân Á của chúng tôi
Chính sách đổi trả hàng Chính sách đổi trả hàng Thời gian gửi : 6/23/2016 10:27:09 AM Chính sách đổi trả hàng Bồn nước Tân Á dành cho tất cả khách hàng mua sản phẩm Bồn nước trên website Bonnuoctana.net của chúng tôi như sau :
Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành Thời gian gửi : 6/23/2016 10:27:12 AM Chính sách bảo hành bồn nước tân á trên website Bonnuoctana.net tương tự như chính sách bảo hành của tập đoàn Tân Á Đại Thành đưa ra.
Chính sách vận chuyển và giao hàng Chính sách vận chuyển và giao hàng Thời gian gửi : 7/31/2014 8:53:15 AM Sản phẩm bồn nước Tân Á sẽ được áp dụng chính sách vận chuyển và giao hàng như sau : Chú ý chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng tại website Bonnuoctana.net